Chi tiết lĩnh vực

Khảo sát địa chất công trình

( 04-11-2015 - 11:39 PM ) - Lượt xem: 4651

Khảo sát địa chất công trình là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và xử lý nền móng….

 

Unfortunately, soils are made by nature and not by man, and the products of nature are always complex

Khổ nổi, đất được tạo bởi tự nhiên và  không phải do con người, và những sản phẩm của tự nhiên luôn luôn phức tạp.
                                                                                                                                   Karl von Terzaghi, 1936

Công tác khảo sát phục vụ cho xây dựng cơ bản - gọi tắt là công tác khảo sát xây dựng nói chung và khảo sát địa chất công trình (ĐCCT) nói riêng, là công tác nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên của vùng hay địa điểm xây dựng.

Khảo sát ĐCCT nhằm: thu thập những số liệu cần thiết về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, các tính chất cơ lý, sự phân bố trong không gian của các lớp đất đá, các quá trình và hiện tượng địa chất vật lý, cũng như đặc điểm về khí tượng thủy văn có liên quan…Giúp lựa chọn vị trí xây dựng phù hợp, tương thích với qui mô công trình. Đồng thời, giúp người thiết kế lập được bản thiết kế nền móng, kết cấu công trình hợp lý, lựa chọn các giải pháp thi công, xử lý nền, móng an toàn, tiết kiệm.

Công tác khảo sát ĐCCT phục vụ thiết kế, xây dựng nhà cao tầng hiện nay theo TCXD, được tiến hành theo từng giai đoạn, tương ứng với các giai đoạn thiết kế nhà và công trình khác nhau. Theo qui định hiện hành, qui mô, khối lượng các hạng mục công việc cần tiến hành dựa trên mức độ đã được điều tra, nghiên cứu từ các giai đoạn khảo sát trước, mức độ phức tạp của điều kiện ĐCCT tại địa điểm xây dựng và tùy thuộc vào qui mô của công trình.

Tại sao chọn solar system
THÁI DƯƠNG HỆ là một Công ty được thành lập với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết; cùng với một số cố vấn kỹ thuật là

>> Xem thêm

Hồ sơ năng lực
Hồ sơ năng lực giúp khách hàng nắm bắt về Thái Dương Hệ một cách nhanh chóng.Cung cấp đầy đủ, chi tiết, và dễ hiểu về doanh nghiệp, ngành nghề, kinh nghiệm, sản phẩm…giúp khách hàng có cái nhìn bao quát

>> Xem thêm

Hình ảnh hoạt động