Chi tiết lĩnh vực

Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

( 12-01-2016 - 11:16 AM ) - Lượt xem: 5047

Quan trắc mực nước dưới đất. Phục vụ tính toán tải trọng nền đất dưới đáy móng công trình, kiểm tra độ hạ thấp mực nước trong quá trình bơm hạ thi công tầng hầm,…

QUAN TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT - QUAN TRẮC ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG

1.     Các tiêu chuẩn và tài liệu quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

Hồ sơ tài liệu thiết kế công trình đã được phê duyệt (Mặt bằng tổng thể công trình, bản vẽ thiết kế hệ thống móng, lưới cột, dầm tầng hầm công trình...)

Tài liệu địa chất công trình khu vực và công trình chính.

ASTM D5092 – Lắp đặt và quan trắc mực nước ngầm bằng giếng quan trắc.

Tiêu chuẩn Việt Nam 8869:2011 “Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất”.

2.      Mục đích quan trắc áp lực nước lỗ rỗng cho thi công công trình ngầm

Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng (Piezometer) là quá trình theo dõi sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng trong quá trình thi công nhằm cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra do áp lực nước lỗ rỗng tăng gây ra sự giảm cường độ của đất.

Thông số tham khảo để điều tra nguyên nhân khi có sự cố về tường vây.

Sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng thặng dư có thể đánh giá quá trình cố kết của đất nền bên dưới móng dưới tác dụng của tải trọng

Thiết bị quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

STT

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Nguồn gốc/
hãng sản xuất

Mục đích sử dụng

1

Cảm biến GK 4500

Cái

06

Geokon/ USA

Đo áp lực nước

2

Máy Model GK-405 Vibrating Wire Readout

Cái

01

Geokon/ USA

Đọc và ghi số liệ

 

Quan trắc Piezometer

quan trac piezometer

3.      Một số hình ảnh quan trắc piezometer

quan trac cong trinh quan trac cong trinh

quan trac cong trinh quan trac cong trinh piezometer

Tại sao chọn solar system
THÁI DƯƠNG HỆ là một Công ty được thành lập với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết; cùng với một số cố vấn kỹ thuật là

>> Xem thêm

Hồ sơ năng lực
Hồ sơ năng lực giúp khách hàng nắm bắt về Thái Dương Hệ một cách nhanh chóng.Cung cấp đầy đủ, chi tiết, và dễ hiểu về doanh nghiệp, ngành nghề, kinh nghiệm, sản phẩm…giúp khách hàng có cái nhìn bao quát

>> Xem thêm

Hình ảnh hoạt động