Tuyển dụng

Thai duong he tuyen dung
Để đảm bảo duy trì và không ngừng phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu của công ty. Hiện tại Công ty CP Địa kỹ thuật và Nền móng Thái Dương Hệ có nhu cầu tuyển dụng nhân sự phụ trách kế toán vật tư
Thai duong he tuyen dung
Do nhu cầu phát triển các dự án mới và không ngừng phát triển nguồn nhân lực. Hiện tại Công ty CP Địa kỹ thuật và Nền móng Thái Dương Hệ có nhu cầu tuyển dụng một số nhân sự làm công tác kỹ thuật
Thai duong he tuyen dung
Do nhu cầu phát triển các dự án mới và không ngừng phát triển nguồn nhân lực. Hiện tại Công ty CP Địa kỹ thuật và Nền móng Thái Dương Hệ có nhu cầu tuyển dụng một số nhân sự làm công tác giám sát thi công
thai duong he tuyen dung
Do nhu cầu phát triển các dự án mới và không ngừng phát triển nguồn nhân lực. Hiện tại Công ty CP Địa kỹ thuật và Nền móng Thái Dương Hệ có nhu cầu tuyển dụng một số nhân sự cho vị trí QC
thai duong he tuyen dung
Do nhu cầu mở rộng thị trường tại khu vực Hà Nội, nên hiện tại Công ty Cổ phần Địa Kỹ Thuật và Nền móng Thái Dương Hệ có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí: nhân viên Hành chính
Thai duong he tuyen dung
Do yêu cầu công việc và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp tại các công trình, hiện tại công ty Thái dương hệ có nhu cầu tuyển dụng nhân viên an toàn
Thai duong he tuyen dung
Do nhu cầu phát triển và xây dựng phát triển của công ty, hiện tại Thái dương hệ có nhu cầu tuyển dụng nhân viên phụ trách IT.
Tại sao chọn solar system
THÁI DƯƠNG HỆ là một Công ty được thành lập với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết; cùng với một số cố vấn kỹ thuật là

>> Xem thêm

Hồ sơ năng lực
Hồ sơ năng lực giúp khách hàng nắm bắt về Thái Dương Hệ một cách nhanh chóng.Cung cấp đầy đủ, chi tiết, và dễ hiểu về doanh nghiệp, ngành nghề, kinh nghiệm, sản phẩm…giúp khách hàng có cái nhìn bao quát

>> Xem thêm

Hình ảnh hoạt động